Hulp waarop te bouwen valt

Bestanden die bij een productiebedrijf worden aangeleverd moeten
aan meerdere voorwaarden voldoen: zoals specifieke profielen, dpi,
afloop, of een speciaal soort pdf. Waar uw kennis of tijd ophoudt gaat
Studio De Vijf Berken verder.

Deze hulp kan bestaan uit het oplossen van documentproblemen,
maar ook lesgeven waar gewenst. Studio De Vijf Berken kan uw back-up
zijn, want iemand die mee kijkt en/of denkt kan gewenst zijn.

Strippenkaart

Met een strippenkaart kunt u op het moment dat u hulp nodig heeft,
Studio De Vijf Berken altijd inschakelen, voor een verlaagd tarief en
zonder opstartkosten. Hierdoor kunt u uw deadline halen en uw
productie goed aanleveren bij het productiebedrijf dat uw product
gaat vervaardigen.

Les voor professionals en leken

Op het gebied van techniek en kennis over programma’s en het
drukklaar maken van documenten kunt u les krijgen via Studio
De Vijf Berken. Lessen zijn voor verschillende niveaus en worden
specifiek voor u samengesteld. Neem contact op om te zien wat
Studio De Vijf Berken voor u kunt betekenen.

Scholen

Scholen kunnen Studio De Vijf Berken inhuren om een lesprogramma
van 3 tot 4 uur te draaien voor kinderen uit groep 3 t/m groep 8.
Hierbij gaan de lessen over kleurenleer, druktechniek, boeken maken, en inkt.
Voor meer informatie zie de pagina contact.